Acest site este în construcţie!

Misiunea şi valorile Asociaţiei Sf. Damian | Serviciile oferite | O șansă egală pentru toți. Educație inclusivă în unitățile școlare. | Direcţionează 2% | Contact
Îngrijire vârstnici
Rompetrol

Misiunea şi valorile Asociaţiei Sf. Damian

Misiunea noastră este de a sluji, în spiritul filantropiei, pentru alinarea suferinţei semenilor afectaţi de boală şi sărăcie şi de a contribui la dezvoltarea persoanei şi comunităţilor umane prin combaterea marginalizării sociale, prin apărarea drepturilor omului şi prin protejarea mediului înconjurător.

Valorile noastre sunt:

Serviciile oferite

ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU
 1. Îngrijiri social-medicale la domiciliu
  1. servicii de îngrijire personală;
  2. servicii menajere şi gospodăreşti;
  3. servicii de asistenţă socială;
  4. servicii de îngrijire medicală;
  5. servicii de recuperare (kinetoterapie).
 2. Îngrijiri paleative la domiciliu
  1. servicii de îngrijire personală;
  2. servicii de îngrijire medicală;
  3. servicii de asistenţă spirituală şi consiliere;
  4. servicii de bereavement (sprijin pe perioada de doliu pentru partenerul de viaţă / familie).
Beneficiarii serviciilor de îngrijire la domiciliu sunt:
 1. vârstnici imobilizaţi la pat sau la domiciliu, lipsiţi de îngrijire;
 2. vârstnici lipsiţi de îngrijire, aflaţi în faza terminală a unei boli;
 3. vârstnici bolnavi, aflaţi în zone lipsite de accesul la servicii social-medicale pentru care privarea de îngrijire duce la agravarea stării de sănătate.

Având în vedere caracterul social al serviciilor, se consideră ca făcând parte din grupul beneficiarilor, vârstnici afectaţi de sărăcie, abandonaţi de familie şi lipsiţi de sprijinul comunităţii.

PARTENER: Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi

O șansă egală pentru toți. Educație inclusivă în unitățile școlare.

cod MySMIS: 103821

Vizualizează afișul proiectului - O șansă egală pentru toți. Educație inclusivă în unitățile școlare.

Vizualizează fișa de prezentare a proiectului.

Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 | Axa prioritară 6: Educație și competențe | Apel: Școala pentru toți | Obiective specifice 6.2, 6.3, 6.4 și 6.6 | Contract: POCU/74/6/18/103821 | Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Beneficiar:

Parteneri:

Buget total: 6.398.942,72 lei (din care, contribuția Uniunii Europene prin FEDR este de 5.439.101,31 lei și 930.066,14 lei din bugetul național).

Perioada de implementare: 36 luni (7 mai 2018 – 7 mai 2021).

Obiectiv general:

Obiective specifice:

Grup țintă:

Rezultate:

Activități:

A.1.: Recrutarea, selecţia şi inregistrarea grupului ţintă pre-şcolari şi şcolari şi elaborarea de planuri educaţionale individualizate pentru copii şi a unor scheme personalizate de sprijin pentru părinţi/tutori (OS 6.2 şi 6.3)

A.2.: Servicii şi programe educaţionale de calitate destinate facilitării accesului la educaţie şi prevenirii şi reducerii părăsirii timpurii a şcolii

A.3.: Servicii şi programe educaţionale complementare pentru prevenirea/reducerea părăsirii timpurii a şcolii

A.4.: Măsuri integrate de furnizare de sprijin financiar şi material pre-şcolarilor şi şcolarilor pentru susţinerea participării la activităţile educaţionale

A.5.: Îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor educaţionale oferite

A.6.: Îmbunătăţirea capacităţii resurselor umane din şcolile partenere prin participarea la programe de dezvoltare profesională şi competenţe transversale

A.7.: Dezvoltarea potenţialului educaţional şi comunitar prin inovare socială

A.8.: Publicitatea şi promovarea proiectului – activitate transversală

A.9.: Managementul şi administrarea proiectului – activitate transversală


Vizualizează afișul proiectului - O șansă egală pentru toți. Educație inclusivă în unitățile școlare.

Vizualizează fișa de prezentare a proiectului.

----------------------------------------------------------------------------------------------

O șansă egală pentru toți. Educație inclusivă în unitățile școlare, cod MySMIS: 103821

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Beneficiar: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST
Iași, Blvd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 69
Tel./Fax: 0232.273.814
Email: office@adieuronest.ro; euronest@yahoo.com
Web: www.adieuronest.ro
Data: 27.06.2018

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

----------------------------------------------------------------------------------------------

Direcţionează 2%

Ce trebuie să fac?

Fără să te coste nimic, direcţionează către Asociaţia Sf. Damian un procent de 2% din impozitul pe venit, plătit statului în anul 2013.
Pentru aceasta trebuie doar să completezi Formularul 230, după cum urmează:

Până pe 25 mai, trimite formularul completat Administraţiei fiscale de domiciliu.
Pentru a afla adresa poştală a Administraţiei fiscale căreia îi este arondată localitatea ta, click aici

Ce este prevederea 2%?

Art. 57 şi art. 84 din Codul fiscal prevăd că persoanele fizice pot să direcţioneze 2% din impozitul pe venit către o asociaţie sau fundaţie. Practic spui statului modul în care să cheltuie o parte din impozitul pe care l-ai plătit în anul 2013.
Prevederea 2% nu reprezintă un cost suplimentar, deci nu ţi se diminuează veniturile.

Cum vom folosi sumele atrase?

Sumele atrase le vom utiliza în scopul susţinerii activităţilor filantropice desfăşurate de Asociaţia Sf. Damian: serviciul de îngrijiri social-medicale şi paliative la domiciliu (detalii aici: www.ingrijirevarstnici.ro) şi serviciul helpline adresat tinerilor cu depresie şi risc suicidar (detalii aici: www.alegsatraiesc.ro).

Descarcă formularul 2%

F230 - pentru redirecţionarea a 2% din impozitul plătit pe veniturile din salarii.
F200 - pentru redirecţionarea a 2% din impozitul plătit pe veniturile din profesii liberale şi alte activităţi independente.

Contact

Asociaţia Sf. Damian
T: 0332.801.480
F: 0332.455.822
E: contact.asd@gmail.com
W: www.asociatiasfdamian.ro

C.I.F. 22371379
Cont bancar: RO86 BACX 0000 0001 5272 1001